Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimad@ soci@:

Por medio de la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebraran el próximo 29 de mayo, miércoles, a las 19:30 h en primera y 20:00 h en segunda convocatoria en el Salón de Actos del Club de Montaña Gazteiz, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Ordinaria

  • Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
  • Informe del Presidente
  • Informe Económico 2018
  • Presupuesto 2019
  • Ruegos y preguntas

Esperamos tu participación.

 

OHIKO BATZAR OROKORRETARAKO DEIALDIA

Bazkide agurgarria:

Gutun honen bidez, datorren maiatzaren 29an Gazteiz Mendiko taldearen areto nagusian, Asteartea, arratsaldeko 19:30etan, lehen deialdia eta 20:00etan bigarren deialdia, izango den Ohiko  Batzar Orokorraren deia egiten dizut. Honako hau izango delarik:

GAI ZERRENDA

Ohiko Batzar Orokorra

  • Lehenengo akta irakurtzea eta, hala badagokio onestea.
  • Lehendakariaren txostena.
  • 2018koTxosten ekonomikoa.
  • 2019ko aurrekontua.
  • Eskariak eta Galderak

Zure parte-hartzea itxaroten dugu.